Skip to content Skip to footer
Verwerking persoonsgegevens

Lady Boss Ink Private Tattoo studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Lady Boss Ink Private Tattoo studio verwerkt de volgende bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • Gezondheid
Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Lady Boss Ink Private Tattoo studio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Lady Boss Ink Private Tattoo studio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals doch niet limitatief gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
Geautomatiseerde besluitvorming

Lady Boss Ink Private Tattoo studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lady Boss Ink Private Tattoo studio ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lady Boss Ink Private Tattoo studio  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Het toestemmingsformulier bewaren wij 10 jaar.
Foto’s worden gedurende het bestaan van Lady Boss Ink Private Tattoo studio op een computer en op een externe harde schijf bewaard. Daarna worden de foto’s verwijderd. Aan deze gestelde termijn kunnen geen rechten worden ontleend. Als u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van foto’s op onze website of social media, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming te herroepen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lady Boss Ink Private Tattoo studio verkoopt jouw gegevens niet aan derden, De persoonsgegevens verlaten onze studio niet. De persoonsgegevens kunnen enkel worden ingezien door een medewerker van Lady Boss Ink Private Tattoo studio, GGD en Keuringsdienst van Waren. De GGD en Keuringsdienst van Waren hebben enkel inzicht in deze gegevens in onze studio om te beoordelen of wij ons houden aan de regelgeving omtrent de volksgezondheid.

Cookies of vergelijkbare technieken

Lady Boss Ink Private Tattoo studio gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het recht om je persoonsgegevens te verwijderen geldt niet, wanneer Lady Boss Ink Private Tattoo studio deze gegevens dient te bewaren op grond van een wettelijke regeling, zoals bijvoorbeeld wegens fiscale regelgeving en/of regelgeving omtrent de volksgezondheid.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lady Boss Ink Private Tattoo studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ladybossink.com. We reageren zo snel mogelijk, maar in iedere geval binnen vier weken, op jouw verzoek.
Lady Boss Ink Private Tattoo studio wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Een door u gegeven akkoord voor het gebruik van foto’s voor promotiedoeleinden door Lady Boss Ink Private Tattoo studio is nadrukkelijk uitgesloten van het recht op intrekking.

Beveiligen persoonsgegevens

Lady Boss Ink Private Tattoo studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@ladybossink.nl